Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch is het noodzakelijk voor het afsluiten van een contract. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet aanleveren heeft geen gevolgen. Dit is slechts in zoverre van toepassing als er geen andere informatie wordt verstrekt bij de daaropvolgende verwerkingsactiviteiten.
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. 

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost/IT-serviceprovider verzonden en daar opgeslagen in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende wettige belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. 
 

Contact

Verantwoordelijke/gegevensbeschermingsfunctionaris
Neem desgewenst contact met ons op. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Diana Schuhmacher, Kirchplatz 7, D-32791 Lage Duitsland, +49 (0) 5232 9805350, schuhmacher@houseofpetdesign.deU kunt rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris via: Tarox AG, Dirk Tscholitsch, Stellenbachstr. 49-51, D-44536 Lünen, telefoon +49(0)231/98980-705, e-mail: dsgvo@tarox.de

Zelf contact opnemen door de klant via e-mail
Als u op eigen initiatief per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen we alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u die hebt verstrekt. Het doel van de gegevensverwerking is het verwerken en beantwoorden van uw contactaanvraag.
Als de contactopname dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende wettelijke belang bij het verwerken en beantwoorden van uw aanvraag. In dit geval hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de op artikel 6(1)(f) AVG gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw vraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.
 


Klantenaccount      Bestellingen      

Klantenaccount
Wanneer u een klantenaccount opent, verzamelen we uw persoonlijke gegevens in de mate die daar gespecificeerd wordt. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 letter a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking welke tot aan de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonlijke gegevens bij bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te beantwoorden. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van het contract. Worden de gegevens niet verstrekt, dan kan er geen contract worden gesloten. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 letter b AVG en is voor de uitvoering van een contract met u noodzakelijk. 

Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde verzendbedrijven en dropshipping-providers, betalingsserviceproviders, dienstverleners voor het verwerken van bestellingen en IT-serviceproviders. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.
 


Boordelingen       Reclame   

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar
Als u commentaar geeft op een artikel of een bijdrage, verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover u die zelf verstrekt. Het doel van de verwerking is om commentaar mogelijk te maken en weer te geven. Door het commentaar te verzenden, geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 letter a AVG met uw toestemming. \U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden vervolgens verwijderd.

Als uw commentaar wordt gepubliceerd, wordt alleen de naam gepubliceerd die u hebt opgegeven.

Wanneer u commentaar indient, wordt uw IP-adres bovendien opgeslagen om misbruik van de opmerkingenfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door het commentaar te verzenden, geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 letter a AVG met uw toestemming. \U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken. Uw IP-adres wordt vervolgens verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor de toezending van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de contractafwikkeling uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden, namelijk het versturen van nieuwsbrieven, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 letter a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd. 
Gebruik van Brevo (voorheen Sendinblue).

We gebruiken de service van Sendinblue GmbH (Köpenicker Straße 126, D-10179 Berlin; "Brevo") voor het versturen van nieuwsbrieven als onderdeel van de orderverwerking.

We geven de informatie die u verstrekt tijdens het registratieproces voor de nieuwsbrief (e-mailadres, voor- en achternaam indien van toepassing) aan Brevo door. De gegevensverwerking dient voor het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische analyse daarvan. Om nieuwsbriefcampagnes te analyseren, bevatten de verzonden e-mailnieuwsbrieven een 1x1 pixelafbeelding (tracking pixel) en/of een tracking link. Zo kunnen we bepalen of u de nieuwsbrief hebt geopend en of u eventueel op geïntegreerde links hebt geklikt. In deze context kunnen ook uw persoonlijke gegevens zoals IP-adres, browsertype en apparaat en het tijdstip van

opening worden verzameld. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyse ter verbetering van de

nieuwsbriefcampagnes. De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 letter f AVG vanuit onze dwingend

gerechtvaardigd belang in een doelgericht, effectief reclame- en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. U hebt het recht om op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Meer informatie en het privacy beleid van Brevo zijn te vinden op: https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

Verzendbedrijf       Goederenbeheer      

Doorsturen van het e-mailadres naar verzendbedrijven voor informatie over de verzendstatus
Wij geven uw e-mailadres door aan het transportbedrijf als onderdeel van de contractafhandeling als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Het doorsturen dient om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 letter a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem

We gebruiken voor de contractverwerking een goederenbeheersysteem als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de bestelling overgedragen aan Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32 overgedragen.

Aanbieder van betalingsdiensten      

Gebruik van PayPal
Op alle PayPal-transacties is het privacy beleid van PayPal van toepassing. Deze vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gebruik van PayPal Express
We gebruiken op onze website de PayPal Express-betalingsdienst van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u een betaling te kunnen aanbieden via de PayPal Express-betaalservice.
Om deze betaalservice te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website bezoekt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG in combinatie met art. 6 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking, doorgegeven aan PayPal om het contract met u uit te kunnen voeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 lid.1 letter b AVG.
Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Express-betaalservice is te vinden in het bijbehorende privacy-beleid op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS

Gebruik van Amazon Payments
We gebruiken op onze website de betaalservice Amazon Payments van Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
Het doel van de gegevensverwerking is om u een betaling te kunnen aanbieden via de betaaldienst Amazon Payments.
Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat Amazon Payments gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website bezoekt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG in combinatie met art. 6 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
Door "Amazon Payments" te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking, doorgegeven aan Amazon Payments om het contract met u uit te voeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode.
Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 lid.1 letter b AVG.
Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de betaalservice Amazon Payments is te vinden in het bijbehorende privacybeleid op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.

 Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden ingesteld en kunt u beslissen of u deze cookies afzonderlijk wilt accepteren of dat u het opslaan van cookies en het verzenden van de gegevens die ze bevatten, wilt voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. We willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Door op de onderstaande links te klikken, kunt u te weten komen hoe u cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen) in de belangrijkste browsers :

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij hieronder anders vermeld in het privacybeleid, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat een pagina is gewijzigd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 (2) TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende wettelijke belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijk en effectief ontwerp van ons aanbod te waarborgen.

U hebt het recht om op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 

Gebruik van Cookiebot

We gebruiken op onze website het toestemmingsbeheerprogramma Cookiebot van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken ("Cookiebot"). Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder voor het plaatsen van cookies, en gebruikmaken van uw recht om uw reeds gegeven toestemming in te trekken. Het doel van gegevensverwerking is om de noodzakelijke toestemming voor gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en zo te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Daarbij kan de volgende informatie worden verzameld en doorgestuurd naar Cookiebot: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van de toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anonieme, willekeurige, versleutelde key, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 para. 1 letter c AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Cookiebot vindt u op: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/


Advertentie      Reclametracking      

Google Ads Remarketing

We gebruiken de remarketing-functie binnen de Google Ads-service. De exploitatiemaatschappij van de Google Ads-diensten is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Met de remarketing-functie kunnen we bezoekers van onze website toewijzen aan specifieke doelgroepen om hen vervolgens op interesse gebaseerde reclame te tonen binnen het advertentienetwerk van Google (bijv. op YouTube, Gmail of in het Google Display Network). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudoniem-cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt.

We gebruiken Google Ads Remarketing bovendien om doelgroepen te vormen. Daarbij dragen we bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Google vergelijkt de verzonden gegevens met bestaande Google-accounts. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in het Google Display Network).

De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden opgeslagen totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is en alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties te personaliseren die u op internet bekijkt. Als u in dit geval ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor apparaatoverkoepelende remarketing. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tijdelijk door Google aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te creëren.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven conform art. 6 lid 1 letter a) AVG.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit is een passendheidsbesluit volgens art. 45 AVG, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden doorgegeven.

U kunt het privacybeleid van Google Ads en meer informatie vinden op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers en voor marketing- en reclamedoeleinden. In dit kader zal Google in opdracht van de beheerder van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van het bekijken van de pagina, klikpad, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, referrer-URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en tracking-pixels, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. Gegevens worden overgedragen op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd . Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG i.c.m. Art. 6 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/ evenals op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van Mouseflow
We gebruiken op onze website de analysetool van Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken; "Mouseflow") .
De gegevensverwerking dient voor het personaliseren en analyseren van deze website en zijn bezoekers. Mouseflow gebruikt technologieën zoals cookies, tracking-pixels en scripts. De cookies zorgen ervoor dat de internetbrowser wordt herkend. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, klikpad, informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, bezochte pagina's, tijd doorgebracht op onze website, bekeken inhoud, locatiegegevens. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken. De webtracking-tool Mouseflow registreert willekeurig geselecteerde afzonderlijke bezoeken (alleen met geanonimiseerde IP-adressen). Hiermee wordt een logboek van muisbewegingen en -klikken aangemaakt met de bedoeling afzonderlijke websitebezoeken steekproefsgewijs te analyseren en hieruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De gegevens die met de mouseflow-technologieën worden verzameld, worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende wettige belang in het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
Om te voorkomen dat Mouseflow op alle apparaten gegevens verzamelt en opslaat, kunt u hier een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet de opt-out op alle gebruikte systemen en apparaten gebruiken om deze volledig effectief te laten zijn. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er weer verzoeken naar Mouseflow gestuurd.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Mouseflow vindt u op https://mouseflow.com/de/privacy-policy/.


Gebruik van de Shopify-statistieken

Wij gebruiken op onze website de statistiek- en analysefuncties van Shopify International Limited (2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland; "Shopify") als onderdeel van het verwerken van orders. Shopify is een bedrijf gelieerd aan Shopify Inc, (151 O'Connor Street, Ground Floor, Ottawa, Ontario, K2P 2L8, Canada). Het doel van de gegevensverwerking is het analyseren van deze website en zijn bezoekers. Hiervoor worden gegevens opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden en in rapporten, analyses en statistieken aangeboden. Daarbij wordt onder andere de volgende apparateninformatie verzameld en verwerkt: Informatie over de webbrowser, het IP-adres, de tijdzone en sommige cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Wanneer u over de website navigeert, wordt er ook informatie verzameld over de bezochte webpagina's of producten, de referrer0URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen) en informatie over uw interactie met de website. Hiervoor worden technologieën gebruikt zoals cookies, web-beacons, tags en pixels (elektronische bestanden die informatie registreren over hoe u over de website navigeert).

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG i.c.m. Art. 6 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Shopify vindt u op https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz, informatie over het contract voor het verwerken van bestellingen op https://www.shopify.com/de/legal/dpa en informatie over de gebruikte cookies op https://www.shopify.com/de/legal/cookies.

Gebruik van de Meta Pixel

Wij gebruiken op onze website de Meta Pixel van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; "Meta").

Meta en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens wanneer de dienst wordt geïntegreerd en voor de overdracht van deze gegevens aan Meta. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Meta over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://dede.facebook.com/legal/terms/businesstools  Dienovereenkomstig zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor de nakoming van de informatieverplichtingen conform Art. 13, 14 AVG, voor de naleving van de beveiligingsvereisten van Art. 32 AVG met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de diensten voor de naleving van de verplichtingen conform Art. 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens onze verplichtingen onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst beïnvloedt. Meta is verantwoordelijk voor het faciliteren van de rechten van betrokkenen conform Art. 15 - 20 AVG,

Voldoen aan de beveiligingsvereisten van Art. 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen op grond van Art. 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk op persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta op grond van de gemeenschappelijke verwerkingsovereenkomst. Het doel van de toepassing is om bezoekers van de website met op interesses gebaseerde reclame op de sociale netwerken Facebook en Instagram te benaderen. Hiervoor werd de remarketing-tag van Meta op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een rechtstreekse verbinding met de metaservers tot stand te brengen wanneer de website wordt bezocht. Dit vertelt de metaserver welke van onze pagina's u hebt bezocht. Meta wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook- en/of Instagram-gebruikersaccount.

Wanneer u de sociale netwerken Facebook of Instagram bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te zien.

De toepassing dient ook voor het maken van conversiestatistieken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina voorzien van een conversion-tracking-tag, evenals de handelingen die zijn verricht nadat ze naar deze website zijn doorgestuurd. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw gegevens kunnen eventueel worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Voor de VS bestaat een passendheidsbesluit van de Eu-commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta is gecertificeerd conform de TADPF en daarom verplicht de Europese gegevensbeschermingsprincipes na te leven.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

U kunt de remarketing-functie "Custom Audiences" hier deactiveren.

 Raadpleeg voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Meta, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, het privacybeleid van Meta op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google Ads Conversion-Tracking
We gebruiken op onze website het online advertentieprogramma "Google Ads" en in deze context Conversion-Tracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).
Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor Conversion-Tracking op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als uw bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Het is daarom niet mogelijk om cookies te volgen via de websites van Ads-klanten.
De informatie die met behulp van de Conversion-Cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina voorzien van een Conversion-Tracking-Tag. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen eventueel worden verzonden naar de servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. Gegevens worden overgedragen op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, welke kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG i.c.m. Art. 6 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
Meer informatie en het de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op https://www.google.de/policies/privacy/.
 

Gebruik van de remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc.
We gebruiken op onze website de Remarketing of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") .
De toepassing dient om bezoekersgedrag en interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Cookies worden gebruikt om de bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display-netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. Gegevens worden overgedragen op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, welke kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG i.c.m. Art. 6 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring is te vinden op: https://www.google.com/privacy/ads/
 

Gebruik van Microsoft Advertising
We gebruiken op onze website Microsoft Advertising van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; "Microsoft") .
De gegevensverwerking dient marketing- en reclamedoeleinden en om het succes van de reclamemaatregelen te meten (Conversion-Tracking). We krijgen het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina voorzien van een Conversion-Tracking-tag. Het is echter niet mogelijk om deze gebruikers persoonlijk te identificeren. Microsoft Advertising gebruikt technologieën zoals cookies en tracking-pixels waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Wanneer u op een advertentie van Microsoft Advertising klikt, wordt er een cookie voor de Conversion-Tracking op uw computer opgeslagen. Deze cookie heeft een beperkte geldigheid en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, identificaties (kenmerken) die door Microsoft worden toegewezen, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, referrer-URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), URL van onze website.
Uw gegevens kunnen eventueel worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG i.c.m. Art. 6 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft Bing worden gebruikt, vindt u hier.

Gebruik van de Pinterest Tag
We gebruiken op onze website de Pinterest Tag van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Ierland "Pinterest").
Het doel van de toepassing is om bezoekers van de website te benaderen met op interesses gebaseerde reclame op het sociale netwerk Pinterest. Hiervoor is de Conversion-Tag van Pinterest op de website. geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Dit vertelt de Pinterest-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest gebruikersaccount als u bent ingelogd op het sociale netwerk. Wanneer u Pinterest bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Pinterest-advertenties te zien.
Wanneer u onze website bezoekt via een pin op het sociale netwerk Pinterest, wordt er een cookie voor Conversion-Tracking op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Pinterest en wij herkennen dat u op de pin hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. De informatie die met behulp van de Conversion-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken en zo onze website te optimaliseren. Hierbij kan onder andere de volgende informatie kan worden verwerkt: Het totale aantal gebruikers dat op een van onze pins heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze website, bezochte subpagina's op onze website (bijv. categorie- of productpagina's), zoekopdrachten op onze website, de inhoud van uw winkelmandje, voltooide transacties.
Uw gegevens kunnen eventueel worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. Gegevens worden overgedragen op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, welke kunnen worden ingezien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG i.c.m. Art. 6 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
Raadpleeg voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, het privacybeleid van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 
Plug-ins en diversen

Gebruik van de Google Tag Manager
Wij gebruiken op onze website de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). 
Deze toepassing wordt gebruikt om JavaScript-tags en HTML-tags te beheren, welke worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het ontwerpen en optimaliseren van onze website in overeenstemming met de vereisten.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Hij maakt het echter mogelijk om andere tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.
 

Gebruik van Sociale Plug-ins
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. De integratie van Sociale Plug-ins en de gegevensverwerking die daarbij plaatsvindt, dient om de reclame voor onze producten te optimaliseren.
Wanneer Social Plug-ins worden geïntegreerd, wordt er een koppeling tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de aanbieder van het sociale netwerk en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Hierbij worden zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, doorgegeven aan de server van de provider. Dit is van toepassing ongeacht of u bent geregistreerd of ingelogd op het sociale netwerk. Ook voor gebruikers die niet zijn geregistreerd of ingelogd, vindt overdracht plaats. Als u tegelijkertijd verbonden bent met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw dienovereenkomstige profielen. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. door op de knop te drukken), wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en de knoppen activeert.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG i.c.m. Art. 6 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
De onderstaande sociale netwerken zijn in onze website geïntegreerd door middel van Social Plug-ins. Meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders.

Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens bij integratie van de dienst en het doorgeven van deze gegevens aan Facebook. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Dienovereenkomstig zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor de nakoming van de informatieverplichtingen conform Art. 13, 14 AVG, voor de naleving van de beveiligingsvereisten van Art. 32 AVG met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de diensten voor de naleving van de verplichtingen conform Art. 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens onze verplichtingen onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst beïnvloedt. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen conform Art. 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten in Art. 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder Art. 33, 34 AVG voor zover een inbreuk op persoonsgegevens de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de gemeenschappelijke verwerkingsovereenkomst beïnvloedt.
Uw gegevens kunnen eventueel worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. Gegevens worden overgedragen op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, welke kunnen worden ingezien op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Instagram der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland):
https://help.instagram.com/155833707900388
Uw gegevens kunnen eventueel worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. Gegevens worden overgedragen op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, welke kunnen worden ingezien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
 

Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Uw gegevens kunnen eventueel worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS.

Gebruik van YouTube
We gebruiken op onze website de functie voor het inbedden van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube"). YouTube is een bedrijf dat gelieerd is aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
De functie geeft op YouTube opgeslagen video's weer in een iFrame op de website. Daarbij is de optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt er informatie over verzonden naar YouTube en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen eventueel worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. Gegevens worden overgedragen op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, welke kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG i.c.m. Art. 6 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten dienaangaande en opties voor het beschermen van uw privacy, vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.

Gebruik van Adobe Fonts
Wij gebruiken op onze website Adobe Fonts van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland; "Adobe").
De gegevensverwerking dient voor de gestandaardiseerde presentatie van lettertypen op onze website. Om de lettertypen te laden, wordt er een verbinding gemaakt met de Adobe-servers wanneer de pagina wordt opgeroepen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Daarbij worden onder andere uw IP-adres en informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, verwerkt en doorgegeven aan Adobe.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar derde landen zoals de VS en India. Er is geen passendheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS en India beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, welke kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG i.c.m. Art. 6 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming is te vinden op https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html evenals op https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Partnerprogramma voor de HUNTER Onlineshop

Om de klanten van geselecteerde lokale HUNTER-winkels van onze monobrand-partners ook online hoogwaardige HUNTER-producten uit een betrouwbare bron te kunnen bieden, hebben onze partners de mogelijkheid om deel te nemen aan het HUNTER-partnerprogramma. Via het HUNTER-partnerprogramma kunnen klanten direct via de website van de lokale partners de HUNTER Onlineshop bezoeken op http://www.wirliebenhunter.de en daar producten bestellen. Als u via een link op de website van een van onze lokale partners de Hunter Onlineshop bezoekt, registreert onze shopsoftware het feit dat u de HUNTER Online Shop via een link van de desbetreffende partner hebt bezocht door een zogenaamd partner-ID op te slaan. Deze partner-ID's worden ook automatisch toegewezen aan klanten die behoren tot het postcodegebied dat aan een specifieke partner is toegewezen. Ook worden de verkopen geregistreerd van klanten die via de desbetreffende partners toegang hebben gekregen tot de HUNTER Online Shop of die via de postcode bij een bepaalde partner zijn ingedeeld. Dit wordt gebruikt om het inkomstenaandeel te berekenen waarop de desbetreffende partners recht hebben als onderdeel van het HUNTER-partnerprogramma. De desbetreffende partner ontvangt geen informatie over de individuele klanten die via de partner toegang hebben gekregen tot de HUNTER Online Shop, maar alleen cumulatieve verkoopcijfers. Voor zover dit nodig is voor de controle van de diensten waarop de partner contractueel aanspraak kan maken, kan bij wijze van uitzondering aanvullende informatie zonder directe persoonlijke verwijzing, zoals bestelgegevens, aan de partner worden doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in samenhang met het HUNTER-partnerprogramma is art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Het gerechtvaardigde belang van de verwerking ligt in het belang om onze HUNTER-monobrand-partners een gerenommeerde en gestandaardiseerde online dienst en het daaraan gekoppelde merkbeheer en de veiligheid voor onze klanten aan te bieden.

In het geval van gegevensverwerking op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 letter f AVG hebt u het recht om bezwaar te maken, onverminderd andere rechten. Zie hiertoe punt 11 "Rechten van betrokkenen".

Recht van betrokkenen en opslagduur

Duur van de opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder volgens de belasting- en handelswetgeving, en vervolgens, na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Recht van de betrokken persoon
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten in overeenstemming met Art. 15 tot 20 AVG: Recht op informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.
Bovendien hebt u conform artikel 21(1) AVG ook het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6(1)(f) AVG, evenals tegen verwerking ten behoeve van direct marketing.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met art. 77 AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is en die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
D-40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Bezwaarrecht
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 par.1 letter f AVG, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Zodra een bezwaar is ingediend, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

laatste update: 09-01-2024